Marka ve Patent Tescili

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar;

Marka başvurusu yapılmadan önce 556 sayılı marka kanun hükmünde kararnamenin uygulama yönetmeliği gereğince istenen evrakların da tamamlanması gereklidir. Bilindiği gibi bir marka şahıs üzerine olabildiği gibi kurum veya şirketleri üzerine de olabilir. Bir şahıs veya birden çok şahıs bunun yanısıra şirket veya şirketler arasında konsorsiyum şeklinde birden çok kurum bir markaya ortak olabilir. Bu sahip olunma için yönetmeliğin talep ettiği bazı evrakların tamamlanması gereklidir.

Marka bir şahıs veya şahıslar üzerine alınacaksa şahıs veya şahısların kimlik bilgileri, adresleri, telefon numarası başvuru resmi T.P.E. kayıtlı bir Marka Vekili aracılığı ile yapılacakk ise marka vekaletnamesi doldurulması gereklidir. Eğer marka ortak bir marka ise vekaletname üzerine tüm ortakların imzası gereklidir. Marka bir logo veya işaret içieriyorsa bir örneği de dökümanlara eklenmelidir.

Marka başvurusu şirket veya bir kurum veya bunların birarada olacağı bir başvuru şekli düşünülüyorsa şirket veya kurumun yetkili kılacağı kişinin imzalayacağı bir vekaletname, şirket merkezini gösterir Ticaret sicil evrağı, vergi numarası ve vergi dairesi ismi ve şirket faaliyet belgesi örneği olması gereklidir. Ayrıca marka bir logo veya şekilsel bir işaret içeriyorsa yine bir örneği dökümanlara eklenmesi gereklidir.

Sistem Patent Online sayfasından marka müracaatı için gereken evrakları yükleyebilir, marka tescil ödemenizi yapabilir, marka müracatı dosya takibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Marka Başvuru sahibi Tüzel kişi ise (Şirket, kurum vs.)

  • Faaliyet belgesi 
  • Vergi levhası 
  • Varsa vekaletname 
  • Marka örneği (logo, işaret vs.)

 

Marka Başvuru sahibi gerçek kişi ise ;

  • TC. kimlik no 
  • Varsa Vekaletname 
  • Marka örneği


Patent Nedir?

"Dünyada ve Türkiye’de yeni olan, var olan bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı haklara denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir."
Patent başvuruları başvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl koruma sağlar.

Buluş Nedir?
Teknik bir alanda bir problemin çözümünde kullanılan ve teknik bir özelliği bulunan fikirsel ürüne denir.
Buluşun en önemli vasfı teknik bir özelliğe sahip olmasıdır. Sadece fikir anlamında kalan teknik bir özelliği olmayan unsurlar buluş olarak nitelendirilemez.Buluş kimi zaman yepyeni bir alanda üretilen bir cihaz veya alet iken bazen bilinen bir ürün veya yöntemde yapılan iyileştirme olabilir.

Hangi Buluşlar Patentlenebilir?
Bir buluşun patentlenebilmesi için;
Yeni olması (mutlak yenilik, tüm dünyada yenilik)
Tekniğin bilinen durumunun aşılması (konuda uzman bir kişi tarafından buluşla ilgili teknik bir durum çıkartılamıyorsa)
Sanayiye uygulanabilir olması (sanayinin bir alanında uygulanabilir ve üretilebilir olması) 
Kriterlerine uygun olması gereklidir.

Neler Patentlenemez?
Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı buluşlar
Bitki veya hayvan türlerinin biyolojik olarak çoğaltılması ile ilgili buluşlar,
Keşifler, matematik teorileri,
Edebiyat ve sanat eserleri, yazılımlar
İnsan vücuduna uygulanabilecek cerrahi tedavi usulleri
Buluşların Korunma Sistemleri
Buluşlar Türkiye’de 3 sistemle korunabilir;
İncelemeli Patent Sistemi
İncelemesiz Patent Sistemi

Faydalı Model

İncelemeli Patent Sistemi; Patent bir araştırma raporuna dayanılarak verilen sistemdir.20 yıl koruma sağlanabilir ve koruma süresi uzatılamaz. 
İncelemesiz Patent Sistemi; Buluş sahibine 7 yıl süre ile koruma hakkı verilen sistemdir. Fakat buluş sahibi ve 3.taraf kişiler tarafından bu süre bitiminden önce inceleme talebinde bulunabilinir. İnceleme raporu olumlu olması durumunda başvuru yapılan tarih esas alınarak 20 yıl koruma süresi ve incelemeli patent belgesi verilir. 
Faydalı Model; Bu sistemde araştırma raporu ve inceleme raporu istenmez. Diğer incelemeli ve incelemesiz sisteme göre daha kolay ve masrafı daha az ve daha kısa sürede alınabilmektedir. Başvuru sahibi eğer isterse araştırma raporu talebinde bulunabilir. Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde üçüncü kişiler tarafından yayına itiraz edilebilir. Başvuru sahibi veya vekili itirazlara cevap verebilir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre uzatılamaz.