Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurum Kimliği kurumun imzasıdır.

Kurumsal kimlik tasarımı,  faaliyet gösterilen sektörde "ben de varım" diyenlerin yaptığı imaj çalışmalarıdır. Kurumunuzun kendini ifade etme tarzıdır. Kurumsal kimlik tasarımı,  kurum duruşunu ve başarısını temsil eder. Ayrıca kurumunuzu güçlendirir ve rakiplerinizden ayrılmanızı sağlar. Müşterilerinize farklılıklarıyla kalite ve güven çağrışımları yapar. Kurumsal kimlik tasarımı,  itibarlı firmaların olmazsa olmazlarındandır. Bir firmanın reklam yatırımlarının başarılı olması için yapılabileceklerin başında gelen çalışmalardır. 

Logo, antetli kâğıt, zarflar, kartvizit, bloknot, katalog, broşür, fatura, irsaliye, makbuz, dijital reklamlar, araç giydirme, bina cephesi ve iç tasarımı ve firmanızda kullanılan her türlü araç gereç kurumsal kimlik tasarımı  çerçevesinde oluşturulmalıdır. Bu çalışmada şirket içi veya dışında kullandığınız tüm materyalleriniz yeni imajınıza göre en baştan düzenlenir. 

Kurumsal kimlik tasarımının  başlangıç noktası ve en önemli yapı taşı logo tasarımıdır. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok iyi düşünülmeli, teknik olanaklar göz önünde bulundurulup her alanda tutarlı bir şekilde uygulanabilirliği hesaplanmış olmalıdır. 

Kurum kimliği tasarımı  yapılırken tutarlılık ön planda tutulmalıdır. Kurumsal kimlik tasarımı;  uygulanacağı tüm alanlar, bu alanların teknik şartları ve imkanları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Alanlar arasında farklı özellikler gösterecek renk, form veya malzeme seçimleri kurumsal kimlik  tutarlılığına zarar verir.