Afiş Tasarımı

Bilgilendirme, duyurma, satış artırma ya da yönlendirme gibi amaçlarla hazırlanıp, daha çok kitle iletişim aracı olarak kabul edilen afişler, sanat kaygıların en yüksek  olduğu grafik çalışmalarıdır. 

Afişler, sergilendikleri alanlar itibariyle iç mekan ve dış mekan afişleri olmak üzere iki grupta ele alınabilirler. 

Dış mekan afişleri; büyük ebatları  ile duvar yüzeylerinde, ilan panolarında hedef kitle ile karşılaşırlar. İnsanlar, dış mekan afişlerini ile yürürken ya da arabayla hareket halindeyken görürler. Bu sebeple görünme süreleri çok kısadır. 

İç mekan afişleri; salonlara, lobilere ve koridorlara asılır. Dolayısıyla da daha uzun süre izlenme şansına sahiptirler. Afiş tasarımcısının süreyi dikkate alması gerekir. 

Muhtevalarına göre afişleri üç grupta değerlendirebiliriz: 

Reklam afişleri; bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla hazırlanırlar. Moda, endüstri, turizm, gıda; kurum reklamcılığı sektörlerinde yaygın olarak kullanılırlar. 

Kültür faaliyeti duyuruları; festival, seminer, sempozyum, tiyatro, sinema, sergi, balo, spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtıp duyururlar.

Sosyal yönlendirme afişleri; sağlık, trafik, ulaşım, çevre vb konularda eğitmek ve uyarmak amacıyla hazırlanan afişlerdir. Bunlardan başka, bir düşünceyi ya da siyasi hareketi tanıtan afişler de bu grupta ele alınırlar. 

Afiş tasarımında en önemli unsur, fark ediciliktir. Temel değerlere uygun olsa da pek çok afiş göze çarpmaz yani onları fark etmeyiz. Tasarladığı afişin çok sayıda rakibi arasında fark edilmesini sağlamak, tasarımcının temel görevidir. Fark edilirliği sağlamada, afişte yer alacak imgelerin düzenlenmesi sırasında yararlanılabilecek bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır. 

- Afiş üzerindeki imge sayısını azaltın. Başlık (slogan)  ilk unsur, fotoğraf veya illüstrasyon ile bir görüntü ve zemin yani fon afiş üzerinde üç farklı imge olarak algılanır. 

- Afişte yer alacak sözlü unsurları azaltın. Sloganlar en çok 5-6 kelimeden ibaret olmalı. Tabii ki ideali 3-4 kelime olması. 10 kelimenin üzerindeki sözlü mesajlarda okunurluk azalır. 

- Gerekmedikçe, süslü ve dekoratif karakterler yerine, okunaklı yazı karakterlerini tercih edin. Kalın karakterlerin uzaktan daha iyi algılandığını unutmayın. 

- Varsa fotoğraf veya illüstrasyonu afiş üzerinde olabildiğince büyük kullanın. İmgeler ile sözlü unsurlar arasındaki dengeyi gözetin. 

- Renk tercihlerinde parlak ve canlı renkleri düşünün; bunlar arasında güçlü kontrastlar oluşturmaya çalışın. 


Afişte Olması gerekenler; 

- Afiş dikkat çekmelidir. 

- İzleyiciyi bilgilendirmeli ya da istek uyandırmalıdır. 

- Harekete geçirici ve eyleme itici olmalıdır. 

- Hedef kitleye göre düzenlenmeli, anlaşılır bir dil bütünlüğüne sahip olmalıdır. 


Afişte Olmaması gerekenler; 

- Afiş, izleyicinin dünya görüşünü değiştirmek zorunda değildir. 

- Güzel ya da dekoratif olmak zorunda değildir. 

- Afişi tasarlayanın bakış açısını değiştirmek zorunda değildir. 

- Mesaj iletme görevinin dışında, sanat değeri yüksek olmak mecburiyeti yoktur.